Rutetider

Stasjon 129131133135137139
Gundershogget Avg 11.10 11.55 12.40 13.25 14.10 15.00
Bjørkåsen Avg 11.15 12.00 12.45 13.30 14.15 15.06
Vensåsbakken Hp. Avg 11.17a 12.02a 12.47a 13.32a 14.17a 15.08a
Smutterud Ank 11.21 12.06 12.51 13.36 14.21 15.12
Stasjon 130132134136138140
Smutterud Avg 11.34 12.19 13.04 13.49 14.34 15.19
Vensåsbakken Hp. Avg 11.38b 12.23b 13.08b 13.53b 14.38b 15.23b
Bjørkåsen Avg 11.42 12.27 13.12 13.57 14.42 15.27
Gundershogget Ank 11.46 12.31 13.16 14.01 14.46 15.31

a - Stopper på signal
b - Stopper ikke for av og påstigning

Ekstratog kjøres ved behov

Illustrering av stoppestedene

 
Drevet avJoomla! Vår side er gyldig CSS Vår side er gyldig XHTML 1.0 Transitional